Matematikk - Blandet

Matematikk er en vitenskap som befatter seg med begreper som mengde, struktur, rom og endring. Matematikken har sitt utgangspunkt i undersøkelsen av figurer og regning med tall, og den har utviklet seg videre gjennom bruken av abstrahering og logiske slutninger. Denne disiplinen tar for seg matematikk på VGS-nivå.


Brøkregning Algebra Likninger og ulikheter Potenser, eksponenter og røtter Logaritmer Trigonometri og geometri Funksjoner Grenseverdier Derivasjon
Integrasjon Grenseverdier, Epsilon Delta Differensiallikninger Taylor-polynomer Bevisføring Tallsystemer Oppgaver og løsningsforslag Tør å spør Vanlige feil Usortert

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.