1P - Matematikk

Kapittel 2 - Tallregning

I dette kapitlet skal vi jobbe med tall. Vi skal blant annet lære oss regnerekkefølgen, som er ekstremt viktig for alle nivåer av matematikk. Vi skal også jobbe en del med brøk, som også er viktig uansett hvor viderekommen man er. Alt det som gjennomgås i denne spillelista bør ALLE kunne. Det brukes som sagt i alt av matematikken, og også i andre fag der matematikk er sentralt; fysikk, kjemi, biologi, økonomi osv. Lista er enorm.


2.1 - Regnerekkefølge 1 2.1 - Regnerekkefølge 2 2.2 - Overslagsregning 1 - Addisjon og subtraksjon 2.2 - Overslagsregning 2 - Multiplikasjon og divisjon 2.3 - Forkorting og utviding av brøk 1
2.4 - Brøkregning 1 - Addisjon og subtraksjon av brøk 1 2.4 - Brøkregning 2 - Addisjon og subtraksjon av brøk 2 2.4 - Brøkregning 3 - Multiplikasjon av brøk 1 2.4 - Brøkregning 4 - Multiplikasjon av brok 2 2.4 - Brøkregning 5 - Divisjon av brøk 1 2.5 - Brøkdelen av et tall 1

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.