1T - Matematikk

1T Eksamen Høst 2019

Gjennomgang av 1T-eksamen gitt høsten 2019.


1 - Tall på standardform 2 - Likningssystem 3 - Ulikhet med fortegnsskjema 4 - Forenkling og subtraksjon av brøker 5a - Likning med logaritme 5b - Likning med logaritme og røtter 5c - Likning med potenser 6 - Finn likning for rett linje gjennom to punkter 7 - Andregradslikning med ukjent a-koeffisient 8 - Derivasjon og vekstfart
9 - Valgtre og betinget sannsynlighet 10 - Skissering av funksjon gitt fortegn og derivert 11 - Pytagoras, sinus, og tangens i likesidet trekant 12 - Arealsetningen for å finne areal av trekant 13 - Trigonometri, sinus til reflektert vinkel 1 - Funksjonsdrøfting med Geogebra 2 - Krysstabell og sannsynlighet med Geogebra 3 - Trigonometri og formlikhet med Geogebra 4 - Geometri med Geogebra 5 - Funksjonsdrøfting og tangenter med Geogebra Eksamen løst etter for mye koffein

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.