1T - Matematikk

1T Eksamen Vår 2019

Gjennomgang av 1T-eksamen gitt våren 2019.


1 - Fra brøk til standardform 2 - Andregrads ulikhet, fortegnsskjema 3 - Addere brøker med ulike nevnere 4 - Forenkle potenser 5 - Trigonometri, tangens til vinkel 6 - Forenkle logaritme-uttrykk 7 - Logaritme-likning 8 - Funksjonsdrøfting med fullstendig kvadrat 9 - Sannsynlighet, togavganger 10a - Tegne graf for hånd 10b - Finne når celsius = fahrenheit fra graf 10c - Finne formel for celsius og fahrenheit 10d - Konvertere 100 grader celsius til fahrenheit 11a - Forenkle kvadratrot-uttrykk 11b - Vis at cos60 = 1/2 11c - Cosinussetning 12 - Arealsetning, trigonometri 13 - Omkrets av snedig figur
14a - Finne graf tilhørende funksjon med derivert 14b - Finne graf tilhørende funksjon med derivert 14c - Finne graf tilhørende funksjon med gjennomsnittlig vekstfart 14d - Finne graf tilhørende funksjon med tangenter 1a - Tegne grafer med Geogebra 1b - Drøfte momentan vekstfart, Geogebra 1c - Differanse mellom funksjoner, Geogebra 1d - Finne største forskjell mellom to funksjoner, Geogebra 2a - Krysstabell med Geogebra 2b - Finne sannsynlighet fra krysstabell 2c - Betinget sannsynlighet fra krysstabell 3a - Sammenheng mellom graf og stigningstall 3b - Vise at to trekanter er formlike 3c - Forhold i formlikhet 3d - Stigningstall i to vinkelrette linjer 4a - Nullpunkt og ekstremalpunkt med CAS, Geogebra 4b - Areal av trekant med CAS, Geogebra 4c - Forhold mellom to trekant areal med CAS, Geogebra

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.