1T - Matematikk

Eksamen 1T, Høst 2012

Her gjennomgås eksamenssett som ble gitt 1T-studenter, høsten 2012 (26.11.2012). Oppgavene gjennomgås grundig slik at det er forståelig hva som gjøres, og hvert steg i prosessen skal være grei å henge med på. [b]MERK! Eksamenssettet er delt i 2 deler; et uten, og et med hjelpemidler. Begge er dekt, men oppgavenumrene blir brukt om igjen.[/b]


1 - Likninga til rett linje 2 - Logaritmelikning 3 - Forenkle uttrykk 4 - Forenkle brøk, andre grad 5 - Forenkle uttrykk, kvadratrøtter 6a - Funksjon, nullpunkt 6b - Funksjon, ekstremalpunkt, derivasjon 6c - Funksjon, skissering 7 - Forenklet andregrads likning 8a - Sannsynlighet, venndiagram 8b - Sannsynlighet 8c - Sannsynlighet 9a - Trigonometri, sinus, cosinus 9b - Trigonometri, bevis 9c - Trigonometri, bevis 10 - Geometri, kvadrat, sirkel
1a - Snu formel 1b - Formel 2a - Tegne graf i Geogebra 2b - Tangent til funksjon, derivasjon 2c - Tangent til funksjon 3a - Trigonometri 4a - Sannsynlighet, multiplikasjonsprinsippet 4b - Sannsynlighet, binomisk forsøk 4c - Sannsynlighet, Binomisk forsøk 5a - Algebra i tekst 5b - Algebra i tekst 6a - Trigonometri 6b - Trigonometri 6c - Trigonometri 7a - Geometri, kube 7b - Geometri, kube 7c - Geometri, kube, derivasjon

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.