1T - Matematikk

Eksamen 1T, Høst 2016

Vi går gjennom eksamen som ble gitt høsten 2016.


Del 1 - 1 - Lineært likningssystem ved innsetting Del 1 - 2 - Forenkling av brøk Del 1 - 3 - Andregrads ulikhet Del 1 - 4 - Logaritme likning Del 1 - 5 - Eksponential likning Del 1 - 6 - Forenkle potens-uttrykk Del 1 - 7 - Forenkle brøk med andregrads uttrykk Del 1 - 8 - Finne funksjon ut fra graf-tegning Del 1 - 9ab - Funksjonsdrøfting, polynom, nullpunkter Del 1 - 9c - Funksjonsdrøfting, derivasjon, ekstremalpunkter Del 1 - 9d - Likning for tangent Del 1 - 9e - Parallelle tangenter Del 1 - 10 - Areal av likesidet trekant Del 1 - 11 - Finne tangens gitt sinus og cosinus Del 1 - 12 - Bevis, (sinx)^2 + (cosx)^2 = 1
Del 1 - 13a - Sannsynlighet, kombinatorikk, nisser Del 1 - 13b - Sannsynlighet, kombinatorikk, nisser Del 1 - 14a - Omkrets av figur, halvsirkler Del 1 - 14b - Areal av figur, halvsirkler Del 2 - 1a - Tegn funksjon med digitalt verktøy Del 2 - 1b - Drøft konstanter i funksjon Del 2 - 1cd - Funksjonsdrøfting med Geogebra Del 2 - 2a - Lineær regresjon med Geogebra Del 2 - 2bc - Lineær regresjon med Geogebra Del 2 - 3a - Stigningstall til rett linje gjennom x^2 Del 2 - 3b - Skjæring gjennom akser, Geogebra, CAS Del 2 - 4a - Venndiagram, Geogebra, CAS Del 2 - 4bc - Sannsynlighet med venndiagram Del 2 - 5 - Terrassepunkt, Geogebra Del 2 - 6ab - Geometri, trigonometri, areal

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.