1T - Matematikk

Eksamen 1T Høst 2017

Gjennomgang av 1T-eksamen gitt høsten 2017.


1.1 - Standardform 1.2 - Løse likning grafisk 1.3 - Andregrads ulikhet 1.4 - Tall-sortering 1.5 - Logaritme-likning 1.6 - Forenkle brøk 1.7 - Forenkle potenser og røtter 1.8 - Ukjent lineær funksjon 1.9a - Faktorisering av andregradsuttrykk 1.9b - Forkorting av brøkuttrykk 1.10 - Sannsynlighet 1.11a - Gjennomsnittlig vekstfart 1.11b - Terrassepunkt
1.12 - Funksjonsdrøfting og tangenter 1.13 - Trigonometri, formlikhet 1.14a - Omkrets av figur 1.14b - Areal av figur 2.1ab - Graftegning og gjennomsnittlig vekstfart, Geogebra 2.1cd - Derivert og ekstremalpunkt, Geogebra 2.2 - Sannsynlighet, Geogebra 2.3 - Trigonometri, Geogebra 2.4a1 - Geometri, cosinussetning, Geogebra 2.4a2 - Geometri, cosinussetning, Geogebra 2.4b - Geometri, arealsetning, Geogebra 2.5a - Ekstremalpunkt, Geogebra 2.5b - Ekstremalpunkt, Geogebra 2.5c - Tangenter, Geogebra

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.