1T - Matematikk

Kapittel 2 - Algebra

I algebra lærer vi å regne på en generell måte; det vil si med både tall og bokstaver. Her lærer vi grunnlaget for videre matematisk utdanning. Legger vekt på at alt i denne spillelista er meget viktig for å ikke sette seg fast når man kommer til mer kompliserte emner.


2.1 - Regnerekkefølge, introduksjon 2.1 - Regnerekkefølge, eksempel 2.2 - Brøkregning - Forkorting og utvidelse 2.2 - Brøkregning - Addisjon og subtraksjon 2.2 - Brøkregning - Addisjon og subtraksjon, eksempel 2.2 - Brøkregning - Multiplikasjon 2.2 - Brøkregning - Multiplikasjon med heltall 2.2 - Brøkregning - Divisjon 2.3 - Bokstavregning 2.3 - Parenteser 1 2.3 - Parenteser 2 2.4 - Rasjonale uttrykk 1
2.4 - Rasjonale uttrykk 2 2.4 - Faktorisering av brøk 1 2.5 - Første kvadratsetning 2.5 - Andre kvadratsetning 2.5 - Tredje kvadratsetning / konjugatsetning 2.6 - Faktorisering 1 2.6 - Faktorisering 2 2.7 - Forkorting av rasjonale uttrykk 1 2.7 - Forkorting av rasjonale uttrykk 2 2.8 - Fullstendige kvadrater 1 2.8 - Fullstendige kvadrater 2 2.9 - Metoden med fullstendige kvadrater

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.