1T - Matematikk

Kapittel 3 - Formler og likninger

I dette kapitlet ser vi på formler, likninger og ulikheter. Vi lærer oss å visualisere likninger i form av graf, og vi lærer også å bruke digitalt verktøy (Geogebra) for å tegne disse.


3.1 - Likninger 1 - Hva er ei likning? 3.1 - Likninger 2 3.1 - Likninger 3 - x på begge sider 3.1 - Likninger 4 - x i nevner 3.2 - Formler 1 3.2 - Formler 2 - Eksempel 3.3 - Rette linjer 1 - Fra likning til graf 3.3 - Rette linjer 2 - Stigningstall
3.3 - Rette linjer 3 - Visualisering med Geogebra 3.3 - Rette linjer 4 - b-verdien 3.3 - Rette linjer 5 - Finne likninga til ei linje 3.4 - Rette linjer med digitale verktøy (Geogebra) 3.5 - Grafisk avlesing 3.6 - Grafisk løsning av lineære likningssett 3.7 - Innsettingsmetoden 3.8 - Ulikheter

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.