1T - Matematikk

Kapittel 4 - Funksjoner og andregradsuttrykk

I dette kapitlet ser vi på hva en funksjon er, og beveger oss over på innledende drøfting av dem; altså å finne punkter som har spesielle betydninger for funksjonen, som nullpunkter og ekstremalpunkter (toppunkter og bunnpunkter). Ekstremalpunktene skal vi gå nærmere innpå når vi lærer om derivasjon. Foreløpig gjør vi oss kjent med hva de er. Vi går også inn på andregradsuttrykk, og ser på likninger og ulikheter av andre grad.


4.1 - Funksjonsbegrepet 1 - Hva er en funksjon? 4.1 - Funksjonsbegrepet 2 - Definisjonsmengde 4.1 - Funksjonsbegrepet 3 - Verdimengde 4.2 - Nullpunkter 4.2 - Toppunkt og bunnpunkt 4.3 - Andregradslikninger med to ledd 1 4.3 - Andregradslikninger med to ledd 2 4.4 - Andregradsformel 1 - Eksempel 4.4 - Andregradsformel 2 - Bevis
4.4 - Andregradsformel 3 - Kun én løsning 4.4 - Andregradsformel 4 - Ingen løsning 4.4 - Faktorisering av andregradsuttrykk 4.5 - Praktisk bruk av andregradslikninger 4.6 - Ikke-lineære likningssett 4.7 - Nullpunkter og faktorisering 4.8 - Andregrads ulikheter 1 - Fortegnsskjema 4.8 - Andregrads ulikheter 2 - Eksempel 4.9 - Rasjonale funksjoner og asymptoter

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.