1T - Matematikk

Kapittel 5 - Potenser og logaritmer

Vi utforsker potenser og logaritmer fra bunnen av, og ser på hvordan disse tingene er bygd opp.


5.1 - Potenser 1 - Innledning og regneregler 5.1 - Potenser 2 - Negative og null-eksponenter 5.2 - Regneregler for potenser 1 - Brøk / produkt som grunntall 5.2 - Regneregler for potenser 2 - Potens som grunntall 5.2 - Regneregler for potenser 3 - Eksempel 5.3 - Tall på standardform 1 - Store tall 5.3 - Tall på standardform 2 - Små tall 5.4 - Røtter 1 - Brøk som eksponent 5.4 - Røtter 2 - Forenkling av uttrykk 5.5 - Potenser med brøk som eksponent 1 5.5 - Potenser med brøk som eksponent 2 5.6 - Logaritmer 1 - Hva er en logaritme?
5.6 - Logaritmer 2 - Ulike grunntall 5.6 - Logaritmer 3 - Noen regneregler 5.6 - Logaritmer 4 - Bevis for regneregel 1 5.6 - Logaritmer 5 - Bevis for regneregel 2 5.6 - Logaritmer 6 - Bevis for regneregel 3 5.7 - Andregrads eksponentiallikninger 5.7 - Eksponentiallikninger 1 5.7 - Eksponentiallikninger 2 5.8 - Logaritmelikninger 1 5.8 - Logaritmelikninger 2 5.8 - Logaritmelikninger 3 - Andregradslikning 5.8 - Logaritmeulikhet

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.