1T - Matematikk

Kapittel 7 - Matematiske modeller og vekstfart

I dette kapitlet tar vi en nærmere titt på det å modellere reelle hendelser. Dette kapitlet er også en slags repetisjon og forberedelse til det å lære om derivasjon, som er et VELDIG viktig begrep og konsept i matematikken. Vi tar samtidig å lærer litt om regresjon - i første omgang lineær regresjon - som går ut på å svare på spørsmålet; "jeg har fått oppgitt disse punktene. Hva er funksjonen som går gjennom dem?" Vi beveger oss glatt over på vekstfart, som er grunnlaget for derivasjon.


7.1 - Lineære funksjoner 1 - Stigningstall 7.1 - Lineære funksjoner 2 - Eksempel 7.2 - Lineær regresjon 1 - Finne funksjon gitt punkter
7.3 - Gjennomsnittlig vekstfart 1 7.3 - Gjennomsnittlig vekstfart 2 - Nå med Geogebra 7.4 - Momentan vekstfart

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.