1T - Matematikk

Kapittel 8 - Derivasjon og grenseverdier

Jeg tør påstå at dette er kapitlet som har størst betydning for videre matematisk utdanning. Grenseverdier er grunnlaget for matematisk analyse (calculus), og er det vi bruker til å analysere endringer som skjer over uendelig små, og uendelig store verdier. Derivasjon er igjen bygd på grenseverdier, og gir oss evnen til å analysere hvordan en funksjon endrer seg når x-verdien endrer seg med uendelig små skritt. Dette er grunnlaget for videre konsepter som integrasjon, differensiallikninger, og generelt høyere utdanning. Det er brukt i stort sett alle fagfelt, og det å mestre dette, er å mestre et av matematikkens mest verdifulle felter.


8.1 - Grenseverdier 1 - Ubestemte uttrykk 8.1 - Grenseverdier 2 - Eksempel 8.1 - Grenseverdier 3 - Eksempel 8.3 - Derivasjon 1 - Definisjon og bevis 8.3 - Derivasjon 2 - Notasjon 8.3 - Derivasjon 3 - Eksempel 8.3 - Derivasjon 3.5 - Derivasjon som vekstfart 8.4 - Derivasjonsregler 0 - Beskjed angående beviser 8.4 - Derivasjonsregler 1 - Bevis, derivert av lineær funksjon
8.4 - Derivasjonsregler 2 - Bevis, leddvis derivasjon 8.4 - Derivasjonsregler 3 - Bevis, derivert av konstant * funksjon 8.4 - Derivasjonsregler 4 - Bevis, derivert av konstant 8.4 - Derivasjonsregler 5 - Derivasjon av x^n 8.4 - Derivasjonsregler 6 - Oppsummering av regler 8.4 - Derivasjonsregler 7 - Eksempel, alle regneregler 8.5 - Funksjonsdrøfting 1 - Topp- og bunnpunkter 8.5 - Funksjonsdrøfting 2 - Topp- og bunnpunkter 8.5 - Funksjonsdrøfting 3 - Monotoniegenskaper 8.6 - Optimering 1 - Eksempel

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.