1T - Matematikk

Kapittel 9 - Sannsynlighet


9.1 - Forsøk og simuleringer 1 - Intro 9.2 - Sannsynlighetsmodeller 9.3 - Hendinger 9.4 - Sum av sannsynligheter og venn-diagram 9.5 - Betinget sannsynlighet 9.6 - Produkt av sannsynligheter
9.7 - Uavhengige hendinger 1 9.7 - Uavhengige hendinger 2 9.8 - Ordnet utvalg uten tilbakelegging 9.8 - Ordnet utvalg med tilbakelegging 9.8 - Uordnet utvalg uten tilbakelegging 9.9 - Binomiske forsøk

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.