Forkurs Ingeniør - Matematikk

Eksamen Forkurs for Ingeniørutdanning, høst 2010

<p>Her gjennomgås matematikk-eksamen for Forkurs for Ingeniørfag som ble gitt høsten 2010. Oppgavene løses med grundig forklaring.</p>


1a1 - Trigonometrisk likning 1a2 - Likning med kvadratrot 1a3 - Andregradslikning 1b - Arealet av en trekant vha cosinussetninga 1c1 - Derivasjon med produktregel 1d1 - Bestemt integrasjon med substitusjon 1d2 - Bestemt integrasjon med delbrøkoppspalting 1e1 - Sannsynlighet 1e2 - Sannsynlighet
2a - Funksjonsdrøfting, asymptoter 2b - Derivasjon med brøkregel/kvotientregel 2c - Drøfting av monotoniegenskaper 2d - Ekstremalpunkter og skissering av graf 2e - Tangenten til et punkt på en graf 3a - Forskjøvet sinusfunksjon 1e3 - Sannsynlighet 1a1, alternativ løsningsmetode - Trigonometrisk likning 1c2) Derivasjon med kjerneregel

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.