Forkurs Ingeniør - Matematikk

Kapittel 1 - Tall og tallregning

I dette innledende kapitlet skal vi repetere en del stoff fra ungdomsskole, nemlig hvordan man jobber med tall på ulike måter.


1.1 - Tall 1 - Naturlige tall 1.1 - Tall 2 - Heltall 1.1 - Tall 3 - Reelle tall 1.1 - Tall 4 - Rasjonale tall 1.1 - Tall 5 - Egendefinerte intervaller 1.2 - Regnerekkefølge 1
1.2 - Regnerekkefølge 2, større eksempel 1.3 - Brøkregning 1 - Forkorting og utviding 1.3 - Brøkregning 2 - Addisjon og subtraksjon 1.3 - Brøkregning 3 - Addisjon og subtraksjon, eksempler 1.3 - Brøkregning 4 - Multiplikasjon 1.3 - Brøkregning 5 - Multiplikasjon med heltall 1.3 - Brøkregning 6 - Divisjon

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.