Informasjon Fra Udl

Meldinger fra UDL

Her ligger videoer om UDLs indre virksomhet, FAQ, og/eller store og små nyheter om organisasjonen.


Statusoppdatering 1, september 2014 Rask(ere) leksehjelp og undervisning Statusoppdatering 2, oktober 2014
Blooper 1 Blooper 2 Blooper 3

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.