Java-Programmering

Grunnleggende programmering

Her går vi gjennom de mest grunnleggende metodene og verktøyene vi bruker for å dra nytte av datamaskinens enorme arbeidskraft.


1 - Introduksjon til serien 2 - Installering av Java 3 - Installering av Notepad++ 4 - Hello World! 5 - Kompilering og kjøring 6 - Primitive datatyper del 1 (heltall) 7 - Primitive datatyper del 2 (desimaltall) 8 - Primitive datatyper del 3 - tekst 9 - Primitive datatyper del 4 (boolean) 5.5 - Ekstravideo nr. 1 10 - Input fra brukeren 11 - While-løkke 12 - Do-while-løkke 13 - For-løkke 14 - Switch-case 15 - Mer om operatorer 15.5 - Liten apell til dere 16 - Installering av Eclipse 17 - Bruk av flere klasser 18 - Litt mer om metoder 19 - Klassevariabler 20 - Konstruktører 21 - Litt om tabeller 22 - Litt mer om get- og set-metoder 23 - Return
24 - Null 25 - Break 26 - Continue 27 - Litt om tilgangsrettigheter 28 - Litt (mer?) om static 28.5 - Noen spørsmål, noen svar 29 - Final 30 - Utvidet for-løkke 31 - Intro til Javadoc 32 - toString 33 - equals 34 - Kopiering av tabeller 35 - Todimensjonale tabeller 36 - Utviding av tabeller 37- Sortering med compareTo() 38 - Sortering med compare() 39 - Lineært og binært søk i tabeller 40 - Lesing og skriving til fil - Tekst 41 - Lesing og skriving til fil - Serialisering 42 - Mutabel vs immutabel 43 - Aggregering vs komposisjon 44 - UML del 1 - Aktivitetsdiagram 45 - UML del 2 - Klassediagram 46 - UML del 3 - Sekvensdiagram 47 - Metoder i String 48 - Omforming av data (parsing)

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.