Matematikk - Blandet

Algebra

<p>Hva er algebra? Algebra er en gren innen matematikken som kan beskrives som en generalisering og utvidelse av aritmetikken. For deg som ikke vet hva aritmetikk er, så kan det enkelt forklares som regning med tall. Med andre ord erstattes tallene i aritmetikken med bokstaver og symboler i algebra. Grunnen til dette er at vi ønsker å generalisere, altså gjøre et matematisk konsept gjeldende for alle tilfeller.</p>


Forenkling av potenser i brøk Forenkling av potenser med kvadratsetningene Forenkling med parenteser Forenkling 4 Forenkling 5 Induksjonsbevis 1 Eksponenter 1 Eksponenter 2 Eksponenter 3 Eksponenter 4 Forkorting og faktorisering 1 Forkorting og faktorisering 2 Forkorting og faktorisering 3 Parenteser og forenkling 1 Parenteser og forenkling 2 Parenteser og forenkling 3 Parenteser og forenkling 4 Parenteser og forenkling 5 Faktorisering 1 Faktorisering 2 Faktorisering 3 Faktorisering 4 Faktorisering 5 Faktorisering 6 Rasjonale uttrykk, forenkling 1 Rasjonale uttrykk, forenkling 2 Rasjonale uttrykk, forenkling 3 Rasjonale uttrykk, forenkling 4
Tall, tallmengder og intervaller Absoluttverdi Regnerekkefølge, del 1 Regnerekkefølge, del 2 Regnerekkefølge, del 3 Bokstavregning og parenteser 1 Bokstavregning og parenteser 2 Første kvadratsetning Andre kvadratsetning Tredje kvadratsetning (Konjugatsetninga) Kvadratsetninger tatt i bruk Faktorisering 1 - (Forkurs) Faktorisering 2 - (Forkurs) Forkorting av rasjonale uttrykk (brøk) Fullstendige kvadrater 1 Fullstendige kvadrater 2 Metoden med fullstendige kvadrater Polynomdivisjon 1 Polynomdivisjon 2 Polynomdivisjon 3 - Rest ulik null Polynomdivisjon 4 - Intuisjon (teori) Polynomdivisjon 5 - Finne resten uten å dividere Polynomdivisjon 6 - Avgjør om divisjonen går opp Likninger og ulikheter av høyere orden Forkorting av rasjonale uttrykk (brøk) - Polynomer Rasjonale likninger 1 Trigonometriske likninger 1 - Hva er sinus, cosinus, tangens? Trigonometriske likninger 2 - Enhetssirkelen!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.