Matematikk - Blandet

Integrasjon

[i]"Derivasjon er et håndverk, men integrasjon er kunst."[/i] -Viggo Brun Å integrere en funksjon kan gjøres på så utrolig mange måter, at enkeltpersoner ofte finner helt egne metoder for å komme frem til svaret på. Samtidig er det en ekstremt viktig del av matematisk analyse (kalkulus), og setter grunnlaget for videre utdanning innen alt som er relatert til matematikk, enten det er fysikk, kjemi, biologi, økonomi... Lista er lang!


1 - Antiderivert 1 - Introduksjon 2 - Ubestemt integral 1 - Potensregel (bevis) 3 - Ubestemt integral 2 - Potensregel (eksempler) 4 - Ubestemt integral 3 - Potensregel (eksempel) 5 - Ubestemt integral 4 - Noen regneregler og teknikker 6 - Integralet av 1/x 7 - Integralet av 1/x eksempler 8 - Integrasjon av eksponentialfunksjoner 1 9 - Integrasjon av eksponentialfunksjoner 2 10 - Bestemt integral som grense for en sum 1 11 - Bestemt integral som grense for en sum 2 12 - Bestemt integral og antiderivasjon 13 - Bestemt integral og antiderivasjon (teori og intuisjon) 14 - Integrasjon og areal (eksempel og tips) 15 - Integrasjon og areal (mer eksempler og tips) 16 - Integrasjon og areal mellom to funksjoner 17 - Integral og samlet resultat 18 - Integral og samlet resultat (eksempel) 19 - Volum av omdreiningslegeme 20 - Volum av omdreiningslegeme (eksempel) 21 - Volum av omdreiningslegeme (eksempel 2) 22 - Noen integrasjonsformler 1 - Sin og cos 23 - Integrasjon ved variabelskifte 1 - Bevis 24 - Integrasjon ved variabelskifte 2 - Tips og triks 25 - Integrasjon ved variabelskifte 3 - Eksempler 26 - Integrasjon ved variabelskifte 4 - Eksempler 27 - Delvis integrasjon 1 - Bevis
28 - Delvis integrasjon 2 - Eksempel 29 - Delvis integrasjon 3 - Dobbel delvis 30 - Delvis integrasjon 4 - Triks! 31 - Delvis integrasjon 5 - Integralet av lnx 7.5 - Integralet av 1/x - Mer eksempler 32 - Bestemte integraler 1 - Bestemt med delvis, to metoder 33 - Bestemte integraler 2 - Substitusjon, to metoder 34 - Delbrøkoppspalting 1 - Intro og eksempel 35 - Funksjonsdrøfting 1 - Nullpunkt 36 - Funksjonsdrøfting 2 - Ekstremalpunkt 37 - Funksjonsdrøfting 3 - Vendepunkt 38 - Funksjonsdrøfting 4 - Skissere graf 39 - Funksjonsdrøfting 5 - Areal av flatestykke 40 - Funksjonsdrøfting 6 - Volum av omdreiningslegeme 41 - Uekte integral 1 - Uendelige grenser Dobbelintegral 1 - Volum under overflate Integrasjon, oppgave 11 - Integral av sin^5(x) Integrasjon, oppgave 1 - Leddvis integrasjon Integrasjon, oppgave 2 - Substitusjon Integrasjon, oppgave 3 - Delvis integrasjon Integrasjon, oppgave 4 - Substitusjon uten tilbakeføring Integrasjon, oppgave 5 - Substitusjon Integrasjon, oppgave 6 - Fundamentalteoremet del 1 Integrasjon, oppgave 7 - Trapesmetoden Integrasjon, oppgave 8 - Substitusjon uten tilbakeføring Integrasjon, oppgave 9 - Integral av a^x / lna Integrasjon, oppgave 10 - Nyttig triks for delvis integrasjon

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.