Matematikk - Blandet

Tallsystemer

I denne spillelista gjennomgår vi tallsystemer. Altså titallssystemet (desimal), totallssystemet (binær), åttetallssystemet (oktal), sekstentallssystemet (heksadesimal) osv. En ting alle tallsystemene har til felles, er systemet med plassverdier. Alle plassverdiene er bare potenser av det tallet som tallsystemet baserer seg på. Derfor starter spillelista med en gjennomgang av plassverdi.


Tallsystemer 1 - Plassverdi
Tallsystemer 2 - Plassverdi i totallssystemet Tallsystemer 3 - Regning fra totall (binær) til titall (desimal)

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.