Matematikk - Blandet

Tør å spør


Tør å spør 1 - Introduksjon Tør å spør 2 - Enheter og benevninger
Tør å spør 3 - Låning i subtraksjon Tør å spør 4 - Hvorfor 1 ikke er et primtall

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.