Matematikk - Blandet

Vanlige feil

I denne spillelista tar vi for oss feil som veldig mange har en tendens til å gjøre. Ofte er det snakk om småfeil som kan bli veldig drastiske feil når man bruker dem i større oppgaver. Det er veldig viktig å få luka ut slike feil tidlig.


Forkorting av brøk Oppbryting av brøk Distribusjon av funksjoner
Nøyaktighet vs. tilnærminger Regne ut (-2)^2 og -2^2 Regnerekkefølge-nøtt, 6/2(1+2) = ??

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.