Matematikk - Høyskole/universitet

Grunnkurs Analyse 1 (NTNU, Høst 2014)

I denne spillelista gjennomgår vi øvingsoppgavene som blir gitt i forbindelse med faget GK Analyse I ved NTNU, høsten 2014. Oppgavenumrene som vises i videoene referer til oppgavenumrene slik de står i boka som brukes under kurset ved NTNU; KALKULUS av Tom Lindstrøm. I videoene tas det utgangspunkt i 3. utgave av boka.


1) Ulikhet ved aritmetikkens fundamentalteorem (Øving 1) 2a) Likhet med sum mellom ulike grenser (Øving 1) 2b) Likhet med sum mellom ulike grenser (Øving 1) 2c) Likhet med sum mellom ulike grenser (Øving 1) 3) Induksjonsbevis (Øving 1) 4a) Stabling av bokser (Øving 1) 4b) Stabling av bokser, induksjonsbevis (Øving 1) 5a) Polynomdivisjon (Øving 1) 5b) Polynomdivisjon (Øving 1) 6) Røtter i polynomer (Øving 1) 1) UKULELE, kombinatorikk (Øving 2)
2) Induksjonsbevis, binomialkoeffisienter (Øving 2) 3-1) Binomialformel og Pascals trekant (Øving 2) 3-2) Binomialformel og Pascals trekant (Øving 2) 4 og 5) Forenkling av mengder (Øving 2) 6) Fra mengde til intervall (Øving 2) 7a) Ulikhet med absoluttverdi (Øving 2) 7b) Ulikhet med absoluttverdi (Øving 2) 8-1) Rasjonal + irrasjonal = irrasjonal (bevis) (Øving 2) 8-2) Rasjonal * irrasjonal = irrasjonal (bevis) (Øving 2) 1) Differenslikning, første orden, homogen (Øving 3) 2) Differenslikning, andre orden, homogen (Øving 3) 2.5) Bevis for Pascals Regel

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.