Matematikk - Høyskole/universitet

Komplekse tall


1 - Hva er i, det imaginære tallet? 2 - Hva er et komplekst tall? 3 - Addisjon 4 - Subtraksjon 5 - Multiplikasjon 6 - Kompleks konjugert 7 - Divisjon 8 - Mer om divisjon 9 - Absoluttverdi 1
10 - Absoluttverdi 2 11 - "Uløselig" andregradslikning? 12 - Polar form 1 13 - Polar form 2 - Eksempel 14 - Eksponentiell form 15 - Multiplikasjon på polar form 16 - Bevis for multiplikasjon på polar form 17 - Eksempel, multiplikasjon, polar form 18 - Trekantulikheten for komplekse tall 19 - Komplekse eksponentialer 1 - Eulers formel mm

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.