R1 - Matematikk

Kapittel 1 - Algebra

Algebra går ut på å regne med bokstaver, for å generalisere det som skjer når vi regner med tall. Her skal vi ta for oss noen innledende teknikker vi kommer til å trenge lengre ut i kurset, og videre ut i matematisk utdanning.


1.1 - Implikasjon og ekvivalens 1.2 - Bevismetoder 1 - Partall og oddetall 1.2 - Bevismetoder 2 - Eksempler 1.3 - Polynomdivisjon 1 - Introduksjon 1.3 - Polynomdivisjon 2 - Eksempel 1.3 - Polynomdivisjon 3 - Rest ulik 0 1.3 - Polynomdivisjon 4 - Teori og intuisjon 1.3 - Polynomdivisjon 5 - Finne rest uten å dividere 1.3 - Polynomdivisjon 6 - Avgjør om divisjonen går opp
1.5 - Faktorisering av polynom 1.6 - Likninger og ulikheter 1 - Andregrad, fortegnsskjema 1.6 - Likninger og ulikheter 2 - Andregrad, fortegnsskjema 1.6 - Likninger og ulikheter 3 - Tredjegrads likning og ulikhet 1.6 - Likninger og ulikheter 4 - Fortegnsskjema med repetert faktor 1.7 - Forkorting av rasjonale uttrykk 1.8 - Rasjonale likninger 1 1.8 - Rasjonale likninger 2 - Falske løsninger 1.9 - Rasjonale ulikheter

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.