R1 - Matematikk

Kapittel 2 - Logaritmer

I denne spillelista lærer vi om hva logaritmer er, og hvordan vi regner med slike funksjoner. Vi tar også for oss litt om eksponentiallikninger, da disse ofte involverer bruk av logaritmer.


2.1 - Introduksjon til logaritmer 2.1 - Briggske logaritmer 2.1 - Noen regneregler for logaritmer 2.1 - Bevis for logaritme-regneregel 1 2.1 - Bevis for logaritme-regneregel 2 2.1 - Bevis for logaritme-regneregel 3 2.2 - Eksponentiallikninger 1 2.2 - Eksponentiallikninger 2 2.2 - Eksponentiallikninger 3 - Andregrad 2.3 - Eksponentielle ulikheter 1 2.3 - Eksponentielle ulikheter 2 2.3 - Eksponentielle ulikheter 3 2.4 - Likning med lgx 1
2.4 - Likning med lgx 2 2.4 - Likning med lgx 3 2.4 - Likning med lgx 4 - Stor oppgave 2.4 - Ulikhet med lgx 2.5 - Tallet e og den naturlige logaritmen 2.5 - Viktig info ang. den naturlige logaritmen 2.5 - Litt småregning med den naturlige logaritmen 2.5 - Likning med e og ln 2.6 - Eksponentiell likning løst med ln 2.6 - Andregradslikning med e og ln 2.6 - En interessant sammenheng 2.7 - Likning med lnx 2.7 - Andregradslikning med lnx

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.