R1 - Matematikk

Kapittel 3 - Sannsynlighet

I dette kapitlet skal vi se på sannsynlighetsregning. Dette vil være litt repetisjon fra 1T, men vi går også litt videre derfra.


3.1 - Repetisjon av grunnleggende sannsynlighet 3.1 - Betinget sannsynlighet 1 3.1 - Betinget sannsynlighet 2 3.1 - Betinget sannsynlighet 3 - Eksempel 3.2 - Total sannsynlighet 3.3 - Bayes setning og produktsetningen 3.3 - Bayes setning og total sannsynlighet, eksempel
3.4 - Uavhengige hendelser 1 3.4 - Uavhengige hendelser 2 - Eksempel 3.5 - Ordnet utvalg uten tilbakelegging 3.5 - Ordnet utvalg med tilbakelegging 3.6 - Uordnet utvalg uten tilbakelegging og binomialkoeffisienter 3.7 - Binomiske forsøk 1 3.8 - Hypergeometriske forsøk 1 3.8 - Hypergeometriske forsøk 2 - Eksempel

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.