R1 - Matematikk

Kapittel 5 - Vektorer

I dette kapitlet skal vi begynne med en grunnleggende introduksjon til vektorer. Det vil si at vi undersøker hva vektorer er, hvordan vi representerer og noterer dem, og hvordan vi kan visualisere dem. Det blir i neste kapittel at vi begynner mer inngående regning med vektorer.


5.1 - Vektor og skalar 1 5.1 - Vektor og skalar 2 5.2 - Sum av vektorer 5.3 - Vektordifferanse 5.4 - Produkt av tall og vektor
5.5 - Vektorer på koordinatform 5.6 - Regning med vektorkoordinater 1 - Addisjon 5.6 - Regning med vektorkoordinater 2 - Skalering 5.6 - Regning med vektorkoordinater 3 - Subtraksjon 5.7 - Vektoren mellom to punkter 5.8 - Lengde og avstand

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.