R1 - Matematikk

Kapittel 6 - Vektorregning

I dette kapitlet gjennomgår vi en del regning med vektorer, deriblant skalarproduktet (aka. prikkprodukt) for vektorer.


6.1 - Parallelle vektorer i koordinatsystemet 1 6.1 - Parallelle vektorer i koordinatsystemet 2 - Eksempel 6.2 - Lineærkombinasjoner 6.3 - Skalarproduktet, geometrisk definisjon
6.4 - Skalarproduktet, algebraisk definisjon 6.5 - Skalarproduktet, finne vinkel mellom vektorer 6.6 - Regneregler for skalarprodukt 6.7 - Bruk av vektorregning i trigonometri

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.