R1 - Matematikk

Kapittel 7 - Funksjonslære

I dette kapitlet skal vi se på grenseverdier og asymptoter, i tillegg til å se nærmere på derivasjon (som du sannsynligvis har vært litt borti i 1T). Det repeteres litt derivasjon, og i tillegg introduseres noen nye regneregler. Vi beveger oss også over på funksjonsdrøfting, som betyr at vi skal finne nullpunkter, ekstremalpunkter (toppunkter og bunnpunkter), samt krumning og vendepunkter.


7.1 - Grenseverdier 1 - Hva er en grenseverdi? 7.1 - Grenseverdier 2 - Eksempel 7.1 - Grenseverdier 3 - Eksempel 7.1 - Grenseverdier 4 - Regneregler 7.2 - Kontinuerlige og diskontinuerlige funksjoner 7.3 - Rasjonale funksjoner 1 - Asymptoter 7.3 - Rasjonale funksjoner 2 - Asymptoter, eksempel 7.5 - Derivasjon 1 - Definisjon og bevis 7.5 - Derivasjon 2 - Notasjon 7.5 - Derivasjon 3 - Eksempel ved definisjonen 7.5 - Derivasjon 4 - Derivert som vekstfart 7.6 - Derivasjonsregler 0 - Beskjed angående beviser 7.6 - Derivasjonsregler 1 - Bevis for derivert av lineær funksjon
7.6 - Derivasjonsregler 2 - Bevis for leddvis derivasjon 7.6 - Derivasjonsregler 3 - Bevis for derivert av konstant * funksjon 7.6 - Derivasjonsregler 4 - Bevis for derivert av konstant 7.6 - Derivasjonsregler 5 - Derivasjon av x^n 7.6 - Derivasjonsregler 6 - Oppsummering av regler 7.6 - Derivasjonsregler 7 - Eksempel med alle regneregler 7.6 - Derivasjonsregler 8 - Derivere 1/x 7.7 - Funksjonsdrøfting 1 - Topp- og bunnpunkter 1 7.7 - Funksjonsdrøfting 2 - Topp- og bunnpunkter 2 7.7 - Funksjonsdrøfting 3 - Monotoniegenskaper 1 7.8 - Funksjoner med delt funksjonsuttrykk 1 - Deriverbarhet 7.9 - Krumming og vendepunkt 1 - Dobbelderivert 7.9 - Krumming og vendepunkt 2 - Krumming i funksjonsdrøfting

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.