R1 - Matematikk

Kapittel 8 - Derivasjon og vektorfunksjoner

I dette kapitlet tar vi for oss noen mer kompliserte regneregler for derivasjon, og begynner å se på vektorer som ikke nødvendigvis er rette, men kurver.


8.1 - Strekning, fart og akselerasjon 1 8.1 - Strekning, fart og akselerasjon 2 - Eksempel 8.1 - Strekning, fart og akselerasjon 3 - Akselerasjon 8.2 - Derivasjon, kjerneregel 1 - Eksempel 8.2 - Derivasjon, kjerneregel 2 - Eksempel 8.2 - Derivasjon, kjerneregel 3 - Bevis 8.3 - Derivasjon av logaritmer 1 - Eksempel 8.3 - Derivasjon av logaritmer 2 - Bevis 8.4 - Derivasjon av eksponentialfunksjoner 1 - e^x 8.4 - Derivasjon av eksponentialfunksjoner 2 - Eksempler 8.4 - Derivasjon av eksponentialfunksjoner 3 - a^x
8.5 - Derivasjon, produktregel 1 - Bevis 8.5 - Derivasjon, produktregel 2 - Eksempler 8.5 - Derivasjon, produktregel 3 - Eksempel 8.6 - Derivasjon, brøkregel (kvotientregel) - Bevis 8 6 - Derivasjon, brøkregel 2 - Eksempel 8.7 - Parameterfremstilling 1 8.7 - Parameterfremstilling 2 - Eksempel 8.7 - Parameterfremstilling 3 - Eksempel 8.7 - Parameterfremstilling 4 - Kurve 8.8 - Vektorfunksjoner 8.9 - Derivasjon av vektorfunksjoner

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.