R1 - Matematikk

R1-eksamen, høst 2013

I denne spillelista gjennomgås eksamen som ble gitt for R1-kurset, høsten 2013. Oppgavene gjennomgås med fyldig forklaring. Merk! På del 1 har man ikke tilgang til hjelpemidler. På del 2 har man det.


Del 1 - 1a) Derivasjon, kjerneregel Del 1 - 1b) Derivasjon, produktregel og kjerneregel Del 1 - 1c) Derivasjon, brøkregel Del 1 - 2a) Sjekk om polynomdivisjon går opp Del 1 - 2b) Polynomdivisjon og tredjegrads ulikhet Del 1 - 3) Konstruere trekant Del 1 - 4) Eksponentiallikning Del 1 - 5a) Vektorregning, addisjon, subtraksjon Del 1 - 5b) Vinkelrette vektorer? Prikkprodukt! Del 1 - 6a) Derivasjon og dobbelderivasjon Del 1 - 6b) Ekstremalpunkter og vendepunkter Del 1 - 6c) Grafisk drøfting av fortegn Del 1 - 7a) Tegne sirkel gitt likning Del 1 - 7b) Finne når sirkler tangerer hverandre Del 2 - 1a) Visualisere andregradsfunksjon Del 2 - 1b) Visualisere tredjegradsfunksjon
Del 2 - 1c) Visualisere fjerdegradsfunksjon Del 2 - 2a) Finne vertikal og horisontal/skrå asymptote Del 2 - 2b) Finne skjæring mellom to funksjoner Del 2 - 3a) Rektangel med variabelt areal Del 2 - 3b) Rektanglets største og minste verdi, derivasjon Del 2 - 3c) Tegne graf og revurdere svar Del 2 - 4a) Finne vektorkoordinater på sirkel Del 2 - 4b) Bevis 90 grader mellom to vektorer Del 2 - 5a) Sannsynlighet for snitt Del 2 - 5b) Betinget sanns. og avhengige/uavhengige hendelser Del 2 - 5c) Bayes' setning for betinget sannsynlighet Del 2 - 6a) Vinkel og areal av trekant Del 2 - 6b) Nytt punkt med nye kriterier Del 2 - 6c) Parameterfremstilling og Geogebra Del 2 - 6d) Finn riktig parameter-verdi Del 2 - 7) Vrien eksponentiallikning

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.