R2 - Matematikk

Kapittel 7 - Integrasjonsmetoder

I denne spillelista skal vi gå over på litt mer avansert integrasjon, og lære en del regneregler og teknikker for å håndtere integrering av litt mer omstendige funksjoner. Ønsker du enda mer kunnskap om integrasjon, gå gjerne videre til integrasjonsspillelista her: http://udl.no/matematikk-blandet/integrasjon Her får du blant annet se flere eksempler, og etterhvert se på mer kompliserte integraler, blant annet bestemte integraler med uendelige grenser.


7.1 - Noen integrasjonsformler 1 - Sin og cos 7.2 - Integrasjon ved variabelskifte 1 - Bevis 7.2 - Integrasjon ved variabelskifte 2 - Tips og triks 7.2 - Integrasjon ved variabelskifte 3 - Eksempler 7.2 - Integrasjon ved variabelskifte 4 - Eksempler 7.3 - Delvis integrasjon 1 - Bevis 7.3 - Delvis integrasjon 2 - Eksempel 7.3 - Delvis integrasjon 3 - Dobbel delvis 7.3 - Delvis integrasjon 4 - Triks!
7.3 - Delvis integrasjon 5 - Integralet av lnx 7.4 - Bestemte integraler 1 - Bestemt med delvis, to metoder 7.4 - Bestemte integraler 2 - Substitusjon, to metoder 7.5 - Delbrøkoppspalting 1 - Intro og eksempel 7.6 - Funksjonsdrøfting 1 - Nullpunkt 7.6 - Funksjonsdrøfting 2 - Ekstremalpunkt 7.6 - Funksjonsdrøfting 3 - Vendepunkt 7.6 - Funksjonsdrøfting 4 - Skissere graf 7.6 - Funksjonsdrøfting 5 - Areal av flatestykke 7.6 - Funksjonsdrøfting 6 - Volum av omdreiningslegeme

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.