Tallteori

Kapittel 1 - Induksjon og binomialteoremet

I det første kapitlet av tallteori-kurset skal vi lære litt innledende ferdigheter for bevisføring, og noen finurligheter som blir viktige underveis.


Induksjonsbevis 1 - Sum av naturlige tall Induksjonsbevis 2 - Sum av kvadrattall Induksjonsbevis 3 - Sum av oddetall Induksjonsbevis 4 - Vanskeligere oppgave Fakultet definert ved induksjon Binomialteoremet 1 - Binomialkoeffisienter
Binomialteoremet 2 - Pascals regel Binomialteoremet 3 - Pascals trekant Binomialteoremet 4 - Binomialteoremet! Binomialteoremet 5 - Binomialteoremet i praksis Binomialteoremet 6 - Bevis, del 1 Binomialteoremet 7 - Bevis, del 2 Binomialteoremet 8 - Bevis, del 3

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.