Tallteori

Kapittel 2 - Delelighetsteori

Dette kapitlet omhandler delelighet. Vi ser på emner som divisjonsalgoritmen, største felles divisor (gcd), Euklids algoritme og diofantiske likninger.


Hva er delelighet? Primtall og kompositt-tall Primtallsfaktorisering
Aritmetikkens fundamentalteorem Største felles divisor (sfd / gcd) Bevis gcd(a, b) = gcd(a, b-a)

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.