Brøkregning

Brøkregning 3 - Multiplikasjon


Vi ser på hvordan vi ganger sammen brøker (multiplikasjon). Generell regel: $displaystyle frac{a}{b} cdot frac{c}{d} = frac{ac}{cd}$

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2013-02-26

BORING !!

Anonym 2013-11-06

"Det ideelle er å få primtall i teller eller nevner" Kommentar: Dette går ikke alltid. F.eks. kan man ikke forkorte brøken 4/9. Det ideelle er å få teller og nevner som ikke har felles faktorer. "Når vi har primtall enten i teller, eller nevner, eller på begge plassene, så vet vi at vi har fått brøken på den enkleste formen" Kommentar: Primtall i enten teller, eller nevner betyr ikke at brøken er på den enkleste formen stemmer ikke. Brøken 2/6 har primtall i teller, men kan likevel forkortes. Igjen gjelder det at teller og nevner ikke må ha felles faktorer. (Det er ikke feil å si at hvis både teller og nevner er primtall er brøken på enkleste formen, men bedre å si at de må være innbyrdes primiske)

Aleksander 2013-11-07

Det var nok et par glipper fra min side ja. Jeg mente nok at tallene burde være "relativt primiske", som betyr det du sier; at de ikke har felles faktorer annet enn 1.

Anonym 2013-11-19

Toppers forklaring!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.